l

Intake

Tijdens een 2 uur durend gesprek maken we kennis met u en uw verhaal. We vragen ons af welke leiderschapsscripts u goed en minder goed beheerst, hoe dit te verklaren is vanuit uw leergeschiedenis en waaraan we bij voorkeur moeten werken. Na ongeveer een uur kunt u even pauze nemen, of een wandelingetje maken. In deze tijd bespreken wij een plan van aanpak en kunt u rustig aanvoelen of u voldoende vertrouwen voelt om met ons aan het werk te gaan. Zodra we weer bij elkaar zitten bespreken we deze uitkomsten en bij wederzijdse instemming maken we afspraken voor een vervolg.

Basismeting

Afhankelijk van uw vraag of doel, meten wij uw beginsituatie binnen de organisatie waarin u werkzaam bent en/of binnen uw persoonlijke netwerk. Dit doen we met online peer-reviews, enquêtes of persoonlijke gesprekken. Zo borgen we het uitgangspunt en meten verandering ook in de voor u relevante praktijk. Uiteraard wordt alles vooraf met u besproken en zijn alle uitkomsten voor u inzichtelijk.

w

Gesprekken

Het traject bestaat doorgaans uit twee sporen: een therapeutisch traject met een cognitief gedragstherapeut en een coachingstraject met een executive coach. Elk spoor bestaat uit een serie gesprekken. Afhankelijk van het plan worden deze parallel of na elkaar gedaan. Psycholoog en coach hebben onderling contact en stemmen de voortgang zowel met u als met elkaar af.

t

Evaluatie

Indien gewenst gelasten we tijdens het traject een tussentijdse evaluatie in. Daarbij kunnen we personen uit uw netwerk betrekken (360graden feedback). Tussentijdse evaluaties zijn vooral bedoeld om een goede focus te geven aan het vervolg.

Terugvalpreventie

Wanneer er een doel is bereikt, besteden we aandacht aan terugvalpreventie. We formuleren concrete hulpmiddelen en strategieën om u scherp te houden en de bereikte verandering dieper te laten inslijten. Daarbij koppelen we uw persoonlijke verandering liefst aan bedrijfsmatige doelstellingen. Dit blijkt een uitstekende borging van terugvalpreventie.

Eindbestemming

We sluiten het traject af met een uitgebreide evaluatie. Hierbij gebruiken we eventueel metingen en feedback van belangrijke anderen. Vanuit Accumbens ontvangt u een heldere rapportage, die u (indien gewenst) kun bespreken met bestuursleden of andere vertrouwenspersonen.

NEEM HIER CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE INTAKE

6 + 7 =