ONS LEIDERSCHAPSMODEL TOEGELICHT

Accumbens is gebaseerd op een nieuw leiderschapsmodel dat wij ontwikkelden op basis van wetenschappelijk onderzoek naar leiderschap. Het model wordt uitgebreid beschreven in ons boek ‘Red de Alfawolf’ (dat in 2018 verschijnt bij Uitgeverij Boom). Het model omvat vier kerneigenschappen en vier leiderschapsscripts. De ideale leider (die alleen in theorie bestaat) beschikt over deze eigenschappen en is in staat om de vier scripts in praktijk te brengen.

Tijdens het Accumbens traject analyseren en evalueren wij u aan de hand van ons model. Over welke eigenschappen beschikt u in welke mate en wat moeten we trainen of controleren? Wat zijn uw favoriete scripts en welke moeten we polijsten of ontwikkelen?

ALFAWOLF

De alfawolf heeft een sterke intuïtie en is krachtig en moedig. Hij straalt zelfvertrouwen uit en heeft veel energie. Hij reageert direct als er onraad is. Hij handelt snel, vastberaden en doelgericht. De kerneigenschap van dit script is alertheid.

INSPIRATOR

De inspirator is ‘authentiek’. Hij stijgt boven de materie uit om het geheel te overzien en te overdenken. Zijn intelligentie stelt hem in staat om ‘out of the box’ te denken. Het resultaat van zijn reflectie vertaalt hij in een gedetailleerd plan voor de praktijk. Dit maakt hem ook tot innovator.

BESTUURDER

Een goed bestuurder is vooral wederkerig. Hij zorgt dat iedereen zich betrokken, serieus genomen en verantwoordelijk voelt. Hij openbaart zich als diplomaat, mediator, onderhandelaar, onderwijzer en supervisor. Iemand die stimuleert, de groep bijeen houdt en er voor zorgt dat er een goede relatie is met andere partijen.

g

MANAGER

De manager is vooral flexibel. Hij opereert strategisch en gecoördineerd. Zodra het nodig is, wisselt hij van rol en zorgt ervoor dat steeds de juiste man of vrouw op de juiste plek zit. De manager voorkomt rigiditeit. Gewoontes en processen die niet meer voldoen, worden ingewisseld voor meer efficiënte procedures.